Indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser

Indsats til børn og unge med spisevanskeligheder.

Vejen Kommune tilbyder forløb til børn og unge (8-17 år) med en spisevanskeligheder.

Forløbet er individuelt tilrettelagt i både omfang, indhold og varighed afhængigt af den enkeltes situation. Alle forløb tager afsæt i nationale retningslinjer for spiseforstyrrelser samt det nationale forløbsprogram for spiseforstyrrelser og kan fx bestå af:

  • Individuel og/eller familieorienteret psykoterapi.
  • Psykoedukation med systematisk undervisning i spiseforstyrrelser og de konkrete udfordringer relateret hertil. Undervisningen er for børn/unge med en spiseforstyrrelse og deres forældre.
  • Rådgivning og/eller støttende samtaler (individuelle og/eller fælles) med mulighed for at arbejde med de udfordringer, som opleves, når et barn i familien lider af en svær spiseforstyrrelse.
  • Træning og støtte til at håndtere og regulere egen adfærd, vanskelige tanker og følelser, oplevelser og adfærd i bestemte sammenhænge.
  • Træning og støtte til udvikling af evnen til at omgås og indgå i relationer med andre, konflikthåndtering, kommunikation mv.
  • Støtte til at fastholde/genoptage skolegang eller uddannelse.

Alle forløb indledes med en udredningssamtale.

Til indsatsen er tilknyttet et tværfagligt team bestående af psykologer, psykoterapeuter (børn & ungekonsulenter) og sundhedsplejersker. Det tværfaglige team samarbejder desuden med almen praksis og børn- og ungepsykiatrien.

Kontaktperson

Vil du vide mere om indsatsen og om henvisning hertil kan du kontakte leder af Psykologenheden Allan Nielsen på mobil nr. 29 65 97 86 eller mail alln@vejen.dk.

Skabelon til samtykke til udveksling af oplysninger vedrørende spiseforstyrrelser