Forebyggelsesstrategi

Kommunerne skal udarbejde en forebyggelsesstrategi, som går på tværs af de traditionelle sektorer og faggrænser. Derudover skal kommunerne sikre, at de har en bred vifte af mulige indsatser til at sikre en tidlig, forebyggende og inkluderende indsats. Endelig skal kommunerne opstille konkrete mål for deres arbejde, og de skal kunne dokumentere det.

Forebyggelsesstrategierne skal blandt andet handle om, hvordan man i højere grad kan inddrage og aktivere forældrenes og netværkets ressourcer til at støtte udsatte børns udvikling.

Forebyggelseskommunerne skal vise vejen for, hvordan man kan tilrettelægge en solid forebyggelsesindsats over for udsatte børn og unge, hvor fokus er på forebyggelse og inklusion frem for anbringelse og eksklusion.

Vejen Kommunes Forebyggelsesstrategi