Cool Kids

Cool Kids er Vejen Kommunes tilbud til børn og unge, som er præget af usikkerhed, bekymringer eller angst i en sådan grad, at det påvirker barnets eller den unges hverdag. Forløbet, som er gruppebaseret, består af 10 sessioner à to timer. Grupperne sammensættes af 5-6 børn eller unge indenfor samme aldersgruppe. Et vigtigt element i forløbet er at én eller begge forældre deltager aktivt.

Du/I kan nederst på denne side hente Vejen Kommunes egen folder om Cool Kids. Her kan du/I også læse noget mere om, hvordan man visiteres til en plads i forløbet, hvem man skal kontakte, hvilke oplysninger vi har brug for, etc.

Ansøg om deltagelse i et forløb

Ansøgningsfrist til Cool Kids forløb:
10. januar og 10. august

 

 

Folder om Cool Kids

Et forløb, der lærer børn fra 8-13 år med angst og deres forældre metoder til at håndtere og dæmpe angsten.

Baggrund

Knap 10 % af alle børn i Danmark oplever angst og/eller en fobi Sundhedsstyrelsen 2015). Årsagerne til, at angst/fobi opstår, kan være mange. Ofte udvikler angst/fobi sig i et samspil mellem egenskaber hos barnet, dets nære omgivelser og de oplevelser, barnet har. Hos nogle går angsten i sig selv igen, mens andre behøver hjælp til at håndtere og dæmpe angsten. Er I forældre til et barn, som viser tegn på angst? Det kan f.eks. være angst for adskillelse, for at være alene hjemme, for at komme i skole eller angst for dyr. Det kan også være, at jeres barn er angst uden at vide, hvad grunden er. Angste børn kan ofte: Stille mange spørgsmål og kræve konstant beroligelse. Være meget bekymrede og tænke meget over, hvad der kan gå galt. Foretrække at være sammen med personer, de kender godt og er trygge ved samt holde sig tæt ved forældrene, når de færdes udenfor hjemmet. Klage over hoved- eller mavepine. Undgå uvante eller vanskelige situationer, fx. ved at finde på undskyldninger eller blive syge. Have svært ved at sove og tager lang tid om at falde i søvn. Fylder angsten så meget, at I er bekymrede for jeres barns trivsel? Og måske også for jeres families trivsel? Så kan I få hjælp gennem Cool Kids.

Hvordan finder vi ud af, om Cool Kids er noget for os?

Vil I gerne høre mere om Cool Kids, kan I kontakte den psykolog, der er tilknyttet jeres barns skole. Er I i tvivl om, hvilken psykolog I skal  henvende jer til, kan I finde en oversigt over psykologernes tilknytning til skolerne. Her vil I også kunne orientere jer om, hvornår næste Cool Kids forløb starter op.

Der starter hold i januar/februar og  august/september.

Ansøgning om Cool Kids forløb

Ansøgninger til et Cool-kids forløb kan sendes løbende.

Der er forsamtaler i januar med opstart i februar og forsamtaler i august med opstart i september.

Når vi har gennemgået ansøgningerne, vil I blive kontaktet af én af gruppelederne som på baggrund af en faglig vurdering afgør, om I er i målgruppen for Cool Kids og derfor skal deltage i en forsamtale og i et Cool Kids-forløb.

Der kræves ingen henvisning fra egen læge.