Beredskab på børne- og ungeområdet

Vejen Kommunes samlede beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager i børne- og ungeområdet, herunder sager om overgreb, er beskrevet i den sammenhængende børne- og ungepolitik der understøttes af temaplaner for de enkelte sektorområder, herunder den af Byrådet godkendte forebyggelsesstrategi.
Som led i beredskabet er denne handlevejledning udarbejdet. Målet er at sikre konkret handling på bekymringer, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge.

Læs handlevejledning for medarbejdere, leder og myndighedsrådgiver