Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU Vejen er et selvstændigt UU-center med adresse på BASEN - Vejen Ungecenter, Askovvej 7 6600 Vejen.
UU Vejen har til opgave at vejlede unge i valg af uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for alle, og indgår som et led i Ungeindsatsen i Vejen Kommune.

Vejledning af elever i grundskolen

Uddannelsesvejledning gives til elever i folkeskoler og friskoler i 7. - 10. klasse, herunder specialklasser og specialskoler. 8. - 10. klaseeleverne får kollektiv vejledning og der tilbydes afklaringsaktiviteter som introduktionskurser, erhvervspraktik og brobygning. I 8. klasse får alle elever en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering, og i samarbejde med skolerne arbejdes der på, at alle bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Ved tilmeldingen til ungdomsuddannelserne udarbejdes en uddannelsesplan / tilmelding, hvori der kan ansøges om hjælp i forbindelse med eventuelle behov for specialpædagogisk støtte SPS, brug for mentor mv. Skolen og UU vejlederen kan lave særlige forløb for elever, der har svært ved ellers at gennemføre undervisningspligten, ligesom UU Vejen kan tilbyde mentorstøtte til elever i 9. og 10. årgang, som skønnes at få vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse.

Vejledning af unge (15-25 årige)

15 - 17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at den unge gennemfører en uddannelse. UU vejlederen fører tilsyn med disse unge med en særlig tæt og opfølgende vejledning.

18 - 25 årige, der ikke har, eller er i gang med, en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, tilbydes en opsøgende og opfølgende vejledning. Denne vejledning tilbydes løbende til unge, der skønnes at have et særligt vejledningsbehov, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.

UU ungevejledningen:

  • udfærdiger målgruppevurdering og uddannelsesplan til produktionsskole,
  • vurderer i forbindelse med optagelse af unge under 18 år på AVU og folkehøjskoler
  • laver uddannelsesplan til højskoleophold med mentor
  • indstiller unge, der ligger i målgruppen herfor, til EGU-forløb, Erhvervs Grund Uddannelse
  • visiterer unge til KUU, Kombineret Ungdoms Uddannelse
  • indstiller unge til, og gennemfører STU-forløb, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

UU Ungevejledningen har tillige et tæt samarbejde med Jobcenter Vejen hvor unge mellem 18 - 30 år, ved henvendelse om kontanthjælp/uddannelseshjælp får uddannelsesvejledning. Her samarbejdes der på tværs omkring den unge så den unge hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse.

Læs mere om UU Vejen på deres hjemmeside eller skriv til uuvejen@vejen.dk eller følg os på https://www.facebook.com/UU-Vejen