Nødundervisning

Nødundervisning i Vejen Kommune

 • Fjernundervisning
  Alle elever modtager undervisning.
  Vi tilsigter, at levere en så alsidig undervisning som muligt.
  Lærerne har kontakt til alle elever enten via Aula, telefon, Min uddannelse eller andre platforme.
  Elever i nødpasning deltager i fjernundervisningen.
 • Sårbare elever og familier vi ikke kan få kontakt med.
  I tilfælde hvor vi ikke kan få kontakt til familier via Aula, telefonisk eller pr. sms, sendes et brev til forældrene i e-boks.
  Responderes der ikke i løbet af to dage, sender skolen en underretning.
  Personalet er opmærksom på, at have en tæt kontakt til de børn der vurderes som sårbare eller udsatte.
 • Distanceledelse
  Der er opmærksomhed på kommunikation, tillid og information.
  Ledelsen er i dialog med alt personale.

 • Punkter vi løbende er opmærksomme på og arbejder med.
  • Tosprogede elever kan have vanskeligt ved at deltage i digital undervisning, og analoge materialer kan være svære at forstå. Nogle har ikke adgang til net eller computer.
  • Der er flere elever der har øget behov for kontakt med læreren.
  • Mængden af digitale platforme er overvældende. Det tager lang tid for lærere og elever at lære en ny platform at kende.
  • Belastning af nettet så det lukker ned.
  • Det er vanskeligt at finde den rette arbejdsmængde til eleverne. Løsninger findes i dialog mellem medarbejdere og elever for derigennem, at finde en afpasset løsning til den enkelte.

Venlig hilsen

Regin Holm Nielsen
Chef for Skoler, Kultur og Fritid