Modtagelsesklasser

Tosprogede elever i den undervisningspligtige alder, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen i skolen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

I Vejen Kommune gives basisundervisning i modtagelsesklasser, der er placeret på Østerbyskolen og forankret under dennes ledelse. Eleverne fordeles på klasser, der afspejler et klassetrinsspænd på maksimalt 3 år.

Basisundervisningen gives til elever frem til de fylder 18 år.