Skolebestyrelsesvalg

Annoncering af valg til skolebestyrelsen 

Hvad er en skolebestyrelse?

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse.
Forældrene i skole- og fællesbestyrelsen vælges af og blandt forældrene. Når du deltager i bestyrelsesarbejdet får du indflydelse på dit barns dagligdag.

På tidslinjen kan I følge de vigtigste datoer i forbindelse med valget i 2020. Alle datoerne er sat op i forhold til datoen for valget. Det er altså ikke datoen der står fast, men hvor længe inden afstemningen de enkelte punkter skal være udført.

 

Vigtige datoer ved valget i 2020

D. 26. marts: Frist for valgmøde

D. 3. april: Frist for at stille op til valget

D. 24. april: Oplysning i tilfælde af kampvalg

D. 14. maj: Afstemningen slutter

D. 25. maj: Frist for klager over afgørelsen

D. 29. maj: Valget afsluttes

 

Regelsæt for valg til skolebestyrelser i Vejen Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Vejen Kommune

Bekendtgørelse om skolebestyrelser

 

Elektronisk valg

Valget foregår elektronisk i tilfælde af kampvalg – når der er flere, der stiller op og der derfor skal holdes afstemning. Hvis der ikke er flere opstillede, end der er pladser, bliver der afholdt fredsvalg.
Opstilling til valget foregår fortsat ved henvendelse på skolen

Du kan læse mere om valget og skolebestyrelser generelt på Borger.dk.

Skolebestyrelsens sammensætning

En skolebestyrelse består af mindst to repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst to repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre.

Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

Bestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning mm.
  • samarbejdet mellem skole og hjem, hvor mange forældremøder skolen skal holde mm.
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik etc.

Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

Flere oplysninger

Du kan læse mere om skolebestyrelser på Børne- og Undervisningsministeriets temaside om emnet.

Hvis du vil klage

Hvis du er uenig i en beslutning, truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du henvende dig til kommunen.