Indskrivning

Indskrivning i folkeskolen

Indskrivning til skole i Vejen Kommune sker i perioden 1. november 2017 - 7. januar 2018 for børn, der fylder 6 år i kalenderåret 2017.

Der er mulighed for at barnet kan indskrives et år tidligere. Det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år, hvis barnet fylder 5 år, inden den 1. oktober.

Du vil få en personlig indbydelse fra skolen i dit distrikt inden udgangen af uge 49.

Modtager du ikke denne indbydelse, er det vigtigt, at du selv henvender dig til skolen. Det skal ske i indskrivningsperioden. Efter 7. januar er det ikke længere muligt, at indskrive dit barn digitalt.

Indskrivningen sker digitalt - klik her - Den digitale indskrivning åbner den 1. november.

Du skal bruge NemID til indskrivningen. Har du ikke NemID kan denne bestilles på hjemmesiden www.nemid.nu

Hjælp til den digitale indskrivning:

Har du brug for hjælp til den digitale indskrivning kan du henvende dig på bibliotekerne i Brørup, Holsted og Rødding samt Borgerservice, Vestergade 4A, 6600 Vejen eller kontakt distriktsskolen.

Dit barn bliver normalt optaget i skolen i jeres skoledistrikt.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen, kan du ønske dette via skoleindskrivningen. Hvis der er plads, kan barnet blive optaget på den ønskede skole.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en privatskole, skal skoleindskrivningen stadig gennemføres, så dagtilbud og skoleafdelingen bliver klar over, at der er valgt en privatskole i stedet for distriktsskolen. Du skal også kontakte privatskolen for at indskrive barnet.

Det samme er gældende, hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en folkeskole i en anden kommune.

Hvis du ønsker, at dit barn skal have skoleudsættelse, skal skoleindskrivningen stadig gennemføres. Du sætter blot kryds i feltet ansøgning om udsættelse af skolestart. Ansøgningen vil så blive behandlet af skolelederen på barnets distriktsskole. 

Optagelse i førskole og skolefritidsordning

Det er muligt at tilmelde sig førskole og SFO samtidig med indskrivningen. På den sidste indskrivningsside, hvor du bekræfter indskrivningen (kvitteringen) finder du et link til kommunens Digitale Pladsanvisning.

Læs mere om førskole og skolefritidsordning i Vejen Kommune