Ferieplan for SFO

Lukkeperiode i SFO for skoleåret 2018/19:
Ferie: Dato:
Sommerferie (lørdag den 30. juni) - søndag den 29. juli (alternativ pasning)
Juleferie Juleferie (åbent for pasning ved min. 9 tilmeldinger. Ellers henvises til et dagtilbud/ SFO
i nærheden, der har åbent og hvor der er plads 
Nytårsdag Tirsdag den 1 januar
Påskeferie torsdag den 18. april - mandag den 22. april
St. Bededag fredag den 17. maj
Kristi Himmelfartsferie torsdag den 30. maj
Pinseferie lørdag den 8. juni - mandag den 10. juni
Sommerferie lørdag den 29. juni - søndag den 28. juli (der tilbydes alternativ pasning i sommerferien)

De nævnte dage er inklusive (Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående) Der kan samarbejdes i uge 7 og 42 samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag mellem de små SFO`er i lokalsamfundet og de store SFO`er i centerbyerne.  

SFO på specialcenter Østerby og Højmark har lukket i mellem jul og nytår

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 62 86, eller via e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk