Ændring i forældrebetaling for SFO for børn i 0. - 3. klasse

Fra 1. august 2019 afkortes skoleugen for børn i 0. til og med 3. klasse.

Det betyder, at SFO tiden udvides med 2 timer og 15 minutter.

Med den udvidede åbningstid ændres taksten i forhold til de øgede udgifter. Derfor varsles der en takststigning på fuldtidsmodulet og eftermiddagsmodulet. Morgenmodulet falder som resultat at den beregningsmæssige procentdel af åbningstiden.

 

Takstændringen træder i kraft pr. 1. oktober 2019.

Pr. måned                     Ny takst     Nuværende takst

Morgenmodul                 kr. 548        kr. 569       

Eftermiddagsmodul         kr. 1.093     kr. 978       

Fuldtidsmodul                 kr. 1.641     kr. 1.547

 

De nye takster er godkendt af Byrådet den 25. juni 2019.