SFO

SFO er opdelt i moduler. Der kan vælges morgenpasning fra kl 6.30 eller eftermiddagspasning efter skoletid. Har du brug for begge moduler, kan du vælge fuldtid.

SFO tilbydes til og med 3. klasse, hvorefter man automatisk udmeldes.

Der kan tilmeldes SFO fra 4-6. klasse (udvidet SFO) hvis man ønsker det, med de samme moduler, dog til anden takst, da pasningstiden er kortere end i 0-3. klasse.

Tilmeld dit barn til SFO her

Taksterne opkræves over 11 måneder, da juli er lukket og betalingsfri. Der kan dog købes feriemodul pr. uge i juli. Mellem jul og nytår kan der være sampasning mellem SFO'er i Vejen Kommune. Du kan læse mere om SFOen på dit barns skole, samt se åbningstiderne, på skolens hjemmeside.

Find skolens hjemmeside her.

 

Klik nedenfor kan du se taksterne for SFO:

Takster for SFO