Handlingskatalog

I det følgende har vi samlet en række konkrete indsatser, som er blevet foreslået i Udvalget for Sammenhængsplanen. Indsatserne skal sammen med de fremtidige elementer fra Sammenhængsplanen omsættes i konkrete handlinger med klare mål. Det vil ske i den videre politiske behandling i fagudvalg og byrådet.

1. Vurdering af, hvordan vi kan understøtte børn og unges sundhed yderligere

Udvalget for Sammenhængsplanen har i deres drøftelser været inde på vigtigheden af gode kost- og søvnvaner blandt børn og unge. I den forbindelse er der blevet fremført forslag om at tilbyde madordninger, understøtte skoleboder, understøtte sunde fritidsaktiviteter med fripas og øget inddragelse af sundhedsplejen. Udvalget for Sammenhængsplanen anbefaler derfor, at man politisk undersøger og overvejer mulighederne for at understøtte børn og unges sundhed.

Relateret til temaer i Sammenhængsplanen:

 • Sundhed

 Involverede udvalg:

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Udvalget for skoler og børn

 

2. Vurdering af, hvordan vi kan understøtte overgange, som børn og unge går igennem

Børn og unge oplever mange overgange i deres opvækst. Typisk er der overgange i uddannelsessammenhæng fra dagpleje/vuggestue, børnehave, skole, ungdomsuddannelse og/eller senere arbejdsliv. I disse overgange skal der sikres sammenhæng i indsatserne og dermed en god overgang fra barn til voksen. Hertil vil børn og unge også opleve overgange i andre sammenhænge, som for eksempel i deres fritidsliv. Mange overgange er berørt i Sammenhængsplanen, men Udvalget for Sammenhængsplanen har hertil fremført forslag om brug af talentspejdere i mellemtrinet, mere erhvervspraktik til ikke-bogligt-stærke, yderligere hjælp til at finde praktik, læreplads og fritidsjob samt øget mulighed for, at udfordrede børn kan fokusere på grundfag, der er nødvendige for optagelse på en faglig uddannelse. Udvalget for Sammenhængsplanen anbefaler derfor, at man politisk undersøger og overvejer mulighederne for at understøtte børn og unge i disse overgange.  

Relateret til temaer i Sammenhængsplanen:

 • Byen og lokalsamfundet
 • Kultur og fritid
 • Alle i fællesskabet

 Involverede udvalg:

 • Udvalget for skoler og børn
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration
 • Udvalget for social og ældre

 

3. Vurdering af yderligere muligheder for at støtte motorisk og kognitivt udfordrede børn og unge

Sammenhængsplanen omfatter alle børn og unge. I drøftelser er fokus på børn og unge på almen- og handicapområdet. Udvalget for Sammenhængsplanen har i den forbindelse drøftet, hvordan vi også kan omfavne de motorisk og kognitivt udfordrede børn og unge, også dem der ikke er omfattet af målgruppen for handicapområdet. Udvalget for Sammenhængsplanen anbefaler derfor, at man i det videre arbejde forsat vurderer fleksibiliteten i de tilbud og indsatser, der er behov for.

Relateret til temaer i Sammenhængsplanen:

 • Sundhed
 • Alle i fællesskabet

 Involverede udvalg:

 • Udvalget for skoler og børn
 • Udvalget for social og ældre
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Udvalget for teknik og miljø

  

4. Vurdering af, hvordan vi kan styrke samspillet med foreninger og frivillige

Sammenhængsplanen berører samspillet med foreninger og frivillige i flere sammenhænge. Udvalget for Sammenhængsplanen har for det første drøftet, hvordan vi kan udnytte den kommunale bygningsmasse ved at åbne op for brug af bygningerne og faglokaler uden for åbningstiden for foreninger, klubber og frivillige. Udvalget for Sammenhængsplanen har for det andet drøftet, hvordan vi i samspil kan skabe trygge rammer for unge i by- og lokalsamfundene, uden at de er til gene for beboerne. Der er hertil blevet fremført forslag om at etablere områder for socialt samvær som bålsteder og pavilloner samt at inddrage de unge i etableringen heraf gennem foreningslivet og SSP. Udvalget for Sammenhængsplanen anbefaler derfor, at kommunens bygningsmasse, uderum og lokalsamfund også tænkes ind i et fritidsperspektiv i et samspil med foreninger og frivillige.

 Relateret til temaer i Sammenhængsplanen:

 • Byen og lokalsamfundet
 • Kultur og fritid

 Involverede udvalg:

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Udvalget for teknik og miljø
 • Udvalget for skoler og børn

 

5. Vurdering af mulighederne og interesse for at koble læringsmiljøer med attraktioner

I Sammenhængsplanen nævnes muligheder for også at etablere og udnytte læringsmiljøer i lokalsamfundet. Udvalget for Sammenhængsplanen har i den forbindelse drøftet forskellige måder, hvorpå man kan kombinere læring, bevægelse, kulturforståelse i attraktioner, som er unikke for Vejen Kommune. Der er hertil blevet fremført forslag om at udvikle vandretilbud. Udvalget for Sammenhængsplanen anbefaler derfor, at man politisk undersøger og overvejer mulighederne for at skabe sådanne attraktioner.

Relateret til temaer i Sammenhængsplanen:

 • Læringsmiljøer
 • Kultur og fritid

 Involverede udvalg:

 • Udvalget for skoler og børn
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 • Udvalget for teknik og miljø