Visitationsregler for den kommunale dagpleje

På denne side kan du læse om regler for at få dit barn skrevet op til kommunens dagtilbud.

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato. 
Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgningsdato. Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.
Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 
  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge

  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger

  • barnet har søskende i samme dagtilbud.

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.

Ved tilbud i børnehave stopper dagplejepladsen pr. samme dato, uanset om det er den ønskede børnehave. Dog kan du bevare din plads på ventelisten til dit primære ønske.