Søskendefordel

Søskende har den søskendefordel, at søskende får fortrinsret på ønskelisten, hvis der opstår en plads i en ønsket institution efter opskrivningsdatoen. Kriterierne er, at pladsen matcher barnets indmeldelsesdato og at søskende er indmeldt i samme institution i mindst en måned.

Der er ikke mulighed for at booke en plads i en institution, hvor der er fyldt op, heller ikke selv om der er søskende i institutionen.