Pladser, som administreres af Pladsanvisningen

Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, fx:

  • At barnet er henvist fra anden myndighed eller speciallæge
  • Særlige sociale forhold

For at blive tildelt en af de pladser, der er reserveret af Pladsanvisningen, kræves der en hen-visning fra en socialrådgiver eller en anbefaling fra Sundhedsplejen og eller det personale, der kender barnet. I samarbejde med forældrene tager den fagprofessionelle kontakt til visitationen. Tildelingen sker altid i samarbejde med Pladsanvisningen