Booking til børnehave

Barnet kan optages i børnehave fra den 1. i måneden efter, at barnet er 2 år og 9 måneder.