Ændring / fortrydelse af en booket plads

Ved ændring eller fortrydelse af en booket plads skal man være opmærksom på, at her gælder samme opsigelsesfrist som ved udmeldelse.