Sprog vurdering

Formål med sprogvurdering

I Vejen Kommune er der fokus på børns sprog, læsning og skrivning. Sproget er vigtigt for at børn kan kommunikere med andre, det er med til at udvikle hvert enkelt barn. Derfor er det vigtigt at have fokus på børns sprog i en tidlig alder, så det kan sikres, at deres sproglige kompetencer bliver udviklet.  En sprogvurdering er et godt arbejdsredskab for pædagogerne, da det giver grundlag for en målrettet indsats, så børnene bliver bedre til at kommunikere.

Der er i lovgivningen ingen krav om, at alle børn i et dagtilbud skal sprogvurderes. Det er kun de børn, som formodes at have sproglige udfordringer. Alle børn, som ikke går i et dagtilbud, skal dog sprogvurderes. 
I Vejen Kommune gør vi mere end mindstekravet i lovgivningen. Derfor foretages der sprogvurderinger på alle børn i dagtilbud. På denne måde sikres det, at vi ikke overser det enkelte barns behov. Alle børn får derfor gode muligheder for at udvikle deres sprog, inden de skal starte i skole.

Sprogvurdering i Dagplejen

I Vejen Kommune bliver alle børn i dagplejen vurderet ud fra TRAS, Tidlig Registrering Af Sprogudvikling. 
Formålet med materialet er, at få øje på en eventuelt forsinket sprogudvikling så tidligt som muligt. 
Vurderingen bliver udført af dagplejepædagogen, i samarbejde med dagplejeren.

Læs mere om TRAS

Sprogvurdering i Institutioner og Børnehaveklassen

I Vejen Kommune foretages der sprogvurderinger på alle 3-årig og 5-årige. Der foretages også sprogvurdering på alle børn i starten af børnehaveklassen.

Siden 1.januar 2014 har Vejen Kommune anvendt sprogvurderingsværktøjet "Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen". Materialet måler barnets sproglige udvikling på forskellige alderstrin. 
Det pædagogiske personale i dagtilbuddet udfører vurderingen i samarbejdet med barnets forældre.

Læs mere om "Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen"