Private institutioner

 

Der er mulighed for at benytte plads i private institutioner, godkendt af kommunen. Ønsker du plads til dit barn i en privat institution, skal du henvende dig til institutionen. 

Kommunen yder tilskud til privatinstitutionen, der opkræver forældrebetalingen. Der kan søges økonomisk fripladstilskud via den digitale pladsanvisning.

 

Godkendte institutioner i Vejen Kommune: 

Vejen Friskoles Børnehave
www.vejenfriskole.dk
Mail: kontakt@vejenfriskole.dk
Tlf: 75 36 64 11
Leder: Gitte Damgaard

 

Rødding Friskoles Børnehave
www.roeddingfriskole.dk
Mail: post@roeddingfriskole.dk
Tlf: 74 84 15 42
Leder: Charlotte Schmidt

 

Spirehuset i Rødding
www.spirehuset.dk
Mail: johnpetersen@spirehuset.dk
Tlf: 74 84 10 57
Leder: John Petersen

 

Holsted Børnehave
www.holstedbornehave.dk
Mail: post@holstedbornehave.dk
Tlf: 75 39 23 04
Leder: Gitte Søgaard Christiansen

 

Se godkendelseskriterier for privat institutioner

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.