Visitationsregler for dagtilbud

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato.

Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

  • Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgnings dato og behovsdato.
  • Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.

Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 

  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger
  • barnet har søskende i samme dagtilbud - Har fortrin men ikke garanti.

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.