Visitationsregler for dagtilbud

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato.

Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

  • Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgnings dato.
  • Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.
Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 
  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger
  • barnet har søskende i samme dagtilbud.
Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.

Ved tilbud i børnehave stopper dagplejepladsen pr. samme dato, uanset om det er den ønskede børnehave. Dog kan du bevare din plads på ventelisten til dit primære ønske.