Bookingregler

Pasningsgaranti

Vejen Kommune har pasningsgaranti, der gælder til en plads i et af kommunens dagtilbud og omfatter børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. 

Booking af plads i dagtilbud kan ske fra det tidspunkt, barnet får et CPR-nummer.

Et barn kan tidligst få en plads den 1. i måneden efter det er blevet 26 uger. Er der pasningsbehov tidligere, skal Pladsanvisningen kontaktes. 

Booking af plads til dagtilbud sker som udgangspunkt fra Vejen Kommunes hjemmeside i Booking.

Booking af plads til dagtilbud skal ske senest to hverdage før start.

Tilbud om plads

Booking tilbyder automatisk plads i et dagtilbud så tæt på bopælen som muligt.

Udmeldelse

Udmeldelsesfristen er løbende måned + en måned.

Ændring / fortrydelse af en booket plads

Ved ændring eller fortrydelse af en booket plads skal man være opmærksom på, at her gælder samme opsigelsesfrist som ved udmeldelse.

Booking til børnehave

Barnet kan optages i børnehave fra den 1. i måneden efter, at barnet er 2 år og 9 måneder. 

Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Et barn udmeldes automatisk fra dagplejen ved udgangen af den måned, hvor barnet er 2 år og 9 måneder. Det er nødvendigt at booke en plads i en børnehave via Booking.

I en integreret institution bliver barnet automatisk overført til børnehavedelen, måneden efter det er 2 år og 9 måneder.

Overgang fra børnehave til skole/SFO

Et barn udmeldes automatisk fra børnehaven den 1. april det år, hvor barnet fylder 6 år. Skal barnet gå i en skole med rullende skolestart oplyses dette til Pladsanvisningen, der som udgangspunkt ændrer stopdatoen til 1. august.
Når datoen for skolestart er kendt, kan forældrene booke en plads i SFO og dermed udmeldes barnet automatisk af børnehaven på den præcise indrulningsdato.

Pladser, som administreres af Pladsanvisningen

Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, fx:

  • At barnet er henvist fra anden myndighed eller speciallæge
  • Særlige sociale forhold

For at blive tildelt en af de pladser, der er reserveret af Pladsanvisningen, kræves der en henvisning fra en socialrådgiver eller en anbefaling fra Sundhedsplejen. Tildelingen sker altid i samarbejde med Pladsanvisningen.

Søskendefordel

Søskendefordel betyder, at yngre søskende med samme bopæl som allerede indmeldte børn i en institution, i systemet automatisk får reserveret en plads i samme institution, som den ældre søskende er indmeldt i.


Er der flere søskende, gælder det altid den institution, hvor den nærmeste ældre søskende er indmeldt.

Det er dog en forudsætning, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst en måned sammen i institutionen.

Prioritering på Ønskelisten

Ønskelisten er en mulighed for at skrive sig op til en plads i et bestemt dagtilbud, selvom du har booket et andet tilbud til dit barn. På ønskelisten er det muligt at ønske plads i tre institutioner.

Prioriteringen fra Ønskelisten sker ud fra følgende principper:

  • Børn vi tager særligt hensyn til
  • Søskendefordel
  • Dato for opskrivning på ønskeliste

Børn med bopæl i andre kommuner

Bor barnet i en anden kommune på opskrivningstidspunktet, kan forældrene booke en plads eller skrive sig på Ønskelisten på lige fod med forældre, der er bosiddende i Vejen Kommune.

Forældrene skal kontakte Pladsanvisningen for adgang.

Booking af pladser med udvidet åbningstid

Det er muligt at booke en plads med udvidet åbningstid i flere af kommunens institutioner. Pladserne indgår ikke i de forhåndsreserverede pladser, og forældre skal selv booke disse.

Til pladser med udvidet åbningstid er der en særskilt takst, og ved indmeldelse er der en bindingsperiode på seks måneder.