Pladsanvisning

Vejen Kommunes pladsanvisning-online giver dig mulighed for, hurtigt og hele døgnet, 
- at skrive dit barn op til dagtilbud 
- at se, hvor dit barn er på venteliste til dagtilbud 
- at orientere dig om dit barns daginstitution 

Klik her for at komme til den digitale pladsanvisning 

Sådan kommer du i gang

Du skal ikke logge på, hvis du vil orientere dig om institutionernes dagtilbud og ventelisterne, skrive dit barn op til en plads eller beregne din betaling. 
Men i det øjeblik dit barn er skrevet på venteliste, og du vil ændre dine ønsker, så skal du logge på med NemID.

Du kan få yderligere oplysninger hos Pladsanvisningen, tlf. 79 96 63 31, eller via e-mail til  dagtilbudogskole@vejen.dk

Visitationsregler

På denne side kan du læse om regler for at få dit barn skrevet op til kommunens dagtilbud.

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato. 

Rækkefølgen for optagelse i kommunal dagpleje og integreret institution fra nul til seks år: 

Pladser i dagpleje og integreret institution fra nul til seks år tilbydes som udgangspunkt efter ansøgningsdato
Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet. Ligeledes kan børn med søskende i samme dagtilbud blive fremprioriteret. Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 
  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger
  • barnet har søskende i samme dagtilbud.

Rækkefølgen for optagelse i børnehave: 

Pladser i børnehave tilbydes som udgangspunkt efter alder.
Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet. Ligeledes kan børn med søskende i samme dagtilbud blive fremprioriteret. Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 
  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger
  • barnet har søskende i samme dagtilbud.
Ønsker du en plads uden for distriktet, vil børn fra distriktet have førsteprioritet, hvis der er pladsmangel. 

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker senest, når barnet er tre år. Dette kan dog variere med +/÷ tre måneder, altså fra to år og ni måneder til tre år og tre måneder. 

Ved tilbud i børnehave stopper dagplejepladsen pr. samme dato, uanset om det er den ønskede børnehave. Dog kan du bevare din plads på ventelisten til dit primære ønske.