Pladsanvisning

For at få plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave skal du skrive dit barn op på ventelisten på Digital Pladsanvisning, hvorefter Dagplejen/Pladsanvisningen vil tildele dit barn en plads i forhold til din anciennitet, som er opskrivningsdato i forhold til ledig indmeldelsesdato.

Digital Pladsanvisning

Ønskelisten i booking vil blive overført til ventelisten, så du beholder din anciennitets dato.

Du anbefales, at skrive dit barn op på ventelisten hurtigst muligt efter fødslen.

Visitationsregler for dagtilbud

På Digital Pladsanvisning kan du

  • skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave, førskole og SFO
  • søge økonomisk friplads og se opkrævninger
  • udmelde og ændre takst
  • se dine oplysninger og dine børns indmeldelsesforhold

Det er muligt at skrive op uden at være logget ind med NemID. For at se dine forhold, skal du være logget ind med NemID.

Digital Pladsanvisning

Nedenfor kan du få svar på en række spørgsmål;

Har du fortsat spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen pr. telefon eller via e-mail til pladsanvisningen@vejen.dk

Du kan kontakte Jytte, Laila eller Ulla når din henvendelse drejer sig om dagtilbud. Hvis din henvendelse drejer sig om dagpleje, kan du kontakte dagplejens vagttelefon.

 

Hvornår har mit barn alderen til at komme i dagpleje, vuggestue og børnehave?

Når dit barn er fyldt 26 uger, kan det tilbydes plads i dagpleje eller vuggestue. Tilbud om plads kræver, at du har skrevet dit barn på venteliste mindst 1 måned før ønsket startdato.

Dit barn kan starte i børnehave den 1. i måneden efter dit barn er fyldt 2 år og 9 måneder. (Eks. født 03.03.2020 = start tidligst 01.01.2023)

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du har behov for plads før barnet er 26 uger.

Har jeg pasningsgaranti?

Har du skrevet dit barn på ventelisten, bestræber vi os på, at tilbyde dig en plads fra den efterfølgende måned, hvis det er ønsket.
Hele Vejen Kommune anses som ét distrikt, hvorfor din pasningsgaranti vil være opfyldt, ved tilbud om ledig plads indenfor kommunens tilbud, men ikke nødvendigvis til den specifikt ønskede institution.

Hvad er anciennitets dato?

Den dato du har skrevet dit barn på ventelisten, kaldes anciennitetsdatoen. Denne dato samt behovsdatoen er afgørende for, hvem der tilbydes en ledig plads i en given dagpleje/institution. Når der er ledig plads, tilbydes pladsen til det barn med den højeste anciennitet til den ledige dato efter startdato og opskrivningsdato.

Indkøringsperiode før startdato?

Du kan forvente en indkøringsperiode ved opstart i dagpleje/institution på ca. 14 dage. Omfanget kan dog være meget individuelt og aftales med dagplejen/institutionen. Indkøringsperioden er fra startdatoen og kan ikke være længere end 1 måned.

Mulighed som tilflytter til kommunen?

Som tilflytter har du krav på at beholde din plads i fraflytningskommunen. Kontakt Pladsanvisningen, for beregning af din forældrebetaling. Har du brug for en plads hurtigst muligt i Vejen Kommune, så kontakt også Pladsanvisningen.

Kan barnet have flere pladser?

Et barn har kun ret til én plads ad gangen. Forældre betaler 25 % af pladsens pris mens kommunen betaler 75%. Derfor skal dit barn være udmeldt, inden det kan være tilmeldt en ny plads. Vær opmærksom på udmeldelsesfrister.

Tvillinger samme sted?

Ønsker du dine tvillinger i samme dagpleje/institution, skal du tilføje det under bemærkninger ved opskrivning.

Gælder søskendefordel til samme institution?

Søskende har den fordel, at søskende får fortrinsret på ventelisten, hvis der opstår en plads i ønsket institution, der passer til behovsdatoen. Søskende skal være indmeldt i samme institution i mindst 1 måned.

Hvis jeg ændrer ønsket startdato, bevarer jeg så min anciennitet?

Ændrer du den ønskede startdato i din opskrivning, beholder du din anciennitetsdato. Der tilbydes plads efter startdato, der passer til ledig plads og opskrivningsdato.

Kan jeg fortryde den plads, jeg har accepteret?

Ønsker du at annullere en fremtidig plads, skal du kontakte Pladsanvisningen pr. mail. Når du har accepteret et tilbud, er indmeldelsen bindende. Det betyder, du skal opsige pladsen efter opsigelses reglen løbende måned + 1 måned.
Er dit barn allerede i et tilbud, foretager du selv udmeldelsen via den digitale pladsanvisning.

 

Hvordan udmelder jeg barnet?

Børn i dagpleje får en automatisk stopdato i dagplejen fra den dato, de har alderen til børnehave.

Børn i vuggestue rykker automatisk over i børnehavedelen i den integrerede institution og har en udmeldelsesdato 31.3. det år, barnet har skolealderen.

Ligeledes har børnehavebørn en udmeldelsesdato 31.3. det år, barnet har skolealderen.

Udmeldelsesdatoen den 31.3 skyldes, at børnehavebørn pr. 1. april skal indskrives i førskole – med mindre de skal på Østerbyskolen.

Ønsker du dit barn udmeldt før de faste stopdatoer, skal du logge på Digital Pladsanvisning og udmelde dit barn under indmeldelsesforhold. Dette skal du gøre jfr. udmeldelsesreglen, løbende måned + 1 måned.

Dette gælder også ved fraflytning.