Hvordan håndterer bookingsystemet muligheden for søskendefordel?

Der er ingen mulighed for at booke en plads i en institution, hvor der er fyldt op, heller ikke selv om der er søskende i institutionen. Søskende har alene den fordel, at søskendebørn får fortrinsret på ønskelisten, hvis der opstår en plads. Det kræver at pladsen matcher barnets indmeldelsesdato, og søskendebørnene kan være indmeldt i institutionen sammen i mindst 1 måned.