Pladsanvisning /booking

Opstart af nyt booking-system udskydes

Opstarten af det nye booking-system på børnepasningsområdet er udskudt. Baggrunden for den beslutning er, at Udvalget for skole og børn har lyttet til de henvendelser, der er kommet fra forældre og som bl.a. også fremgår af artikler i JydskeVestkysten den 11.03.19. 
Udvalget vil gerne drøfte de henvendelser der er kommet, inden det nye system sættes i gang. Det vil ske på mødet i Udvalget for skole og børn den 19. marts 2019. Systemet skulle være indført fra mandag den 18. marts, men foreløbigt er opstarten udsat til den 25. marts.  

 

Vejen Kommunes pladsanvisning-online giver dig mulighed for, hurtigt og hele døgnet, 
- at skrive dit barn op til dagpleje
- at se, hvor dit barn er på venteliste til dagpleje 
- at orientere dig om dit barns daginstitution 

Klik her for at komme til den digitale pladsanvisning 

Sådan kommer du i gang

Du skal ikke logge på, hvis du vil orientere dig om institutionernes dagtilbud og ventelisterne, skrive dit barn op til en plads eller beregne din betaling. 
Men i det øjeblik dit barn er skrevet på venteliste, og du vil ændre dine ønsker, så skal du logge på med NemID.

Fra 1.1.2019 ændres rækkefølgen for tildeling af plads i dagtilbud. Nye regler i Dagtilbudsloven betyder, at alle børn tildeles plads efter anciennitet. Det medfører ingen ændring i dagpleje og vuggestue. 

Plads i børnehave er til og med 2018 visiteret efter alder i Vejen Kommune, og ændres til efter anciennitet fra 2019.

Du kan få yderligere oplysninger hos Pladsanvisningen, tlf. 79 96 63 31 / 79 96 63 37 eller via e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk

Nyt system til booking af plads i børnehave, integreret institution og børnecenter på vej

Vejen Kommune lancerer en ny digital selvbetjeningsløsning, hvor du som forældre selv booker plads til dit barn.

Fra tirsdag den 1. januar 2019 kan du ikke længere logge på den digitale pladsanvisning for at skrive dit barn op til en plads i børnehave, integreret institution og børnecenter i Vejen Kommune. Med indførslen af et nyt bookingsystem giver vi dig fri mulighed for selv at booke en plads på tværs af hele kommunen. Er den ønskede plads ikke ledig, har du mulighed for opskrivning på en ønskeliste. Du vil automatisk modtage et pladstilbud, hvis der bliver en ledig plads svarende til den periode dit barn har brug for pladsen.

I første omgang er det alle kommunens børnehaver, integrerede institutioner og børnecentre, der kan bookes. I løbet af 2019 forventes det, at dagplejen også overgår til booking.

I overgangen til det nye system sætter vi alle nye opskrivninger på pause. Det betyder, at du fra den 1. januar 2019 og frem til den 25. marts ikke kan skrive dit barn op til en plads i børnehave, integreret institution og børnecenter.

Alle forældre, som har børn på ventelisten til børnehave, integreret institution og børnecenter, vil modtage et pladstilbud efter den 1. januar 2019. Børn, der står til omplacering, vil kun modtage pladstilbud, hvis der er en plads ledig, ellers overføres ønsket om omplacering til ønskelisten i det nye system.

Den 25. marts åbner bookingsystemet, og du har nu mulighed for selv at booke den plads, du ønsker.

Vi har nedenfor samlet svarene på en række af de oftest stillede spørgsmål til overgangsfasen og det nye bookingsystem generelt.

Visitationsregler til dagpleje

På denne side kan du læse om regler for at få dit barn skrevet op til kommunens dagtilbud.

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato. 

Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgningsdato. Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.
Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 
  • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge

  • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger

  • barnet har søskende i samme dagtilbud.

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.

Ved tilbud i børnehave stopper dagplejepladsen pr. samme dato, uanset om det er den ønskede børnehave. Dog kan du bevare din plads på ventelisten til dit primære ønske. 
Hvorfor kommer der nyt system?

Vi ønsker at give forældre større medbestemmelse i valg af dagtilbud til deres børn. Med det nye system kan forældre nemt skabe sig et overblik over, hvor og hvornår de kan få en plads til deres barn, og de kan selv booke den plads, de helst vil have – uden at skulle kontakte pladsanvisningen først.

Hvornår kommer det nye system?

Det nye bookingsystem bliver åbnet mandag den 25. marts 2019.

Hvordan kommer systemet til at fungere?

Du kan booke plads til dit barn, så snart barnet har fået et cpr-nummer. Du logger på systemet med dit NemID. Herefter vælger du blandt alle ledige pladser og booker en plads. Du ved med det samme, om du har en plads.

Systemet viser ledige pladser på den behovsdato, du har angivet. Ændrer du behovsdatoen, vil udbuddet af pladser typisk også ændre sig.

Systemet viser samtidig de institutioner, der ikke har ledig plads i den ønskede periode. Er der ikke ledig plads i den institution, du ønsker, kan du skrive dit barn på ønskeliste. Du kan have op til 4 ønsker per barn. Vær opmærksom på, at din anciennitet på ønskeliste regnes fra den dag, du har oprettet dit ønske.

Du kan til hver tid omprioritere dine ønsker og booke på ny.

Du kan logge på det nye system fra computer, tablet og smartphone.

Hvem vil kunne booke institutionsplads?

Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet, vil kunne booke og ønske plads.

Er der faste datoer for, hvornår et barn kan begynde i børnehave, integreret institution og børnecenter?

Dit barn kan starte i børnehave eller børnecenter til den 1. i måneden. Dit barn kan tidligst starte til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 2 år og 9 måneder. (Eks. født 20.04.2018 = start tidligst 01.02.2021)

Dit barn kan tidligst starte i integreret institution den 1. i måneden efter, det er blevet 26 uger. Ønskes plads før barnet er 26 uger, så kontakt pladsanvisningen. Børn i integreret institution, der starter som vuggestuebarn, kan blive i institutionen indtil skolestart, der skal ikke søges om optagelse i børnehavedelen.

Hvor mange pladser kan jeg booke?

Der er som udgangspunkt ikke begrænsning på antallet af bookinger. Dit barn kan dog kun have én plads ad gangen – du kan altså ikke optage to pladser samtidig. Systemet vil gøre dig opmærksom på, hvis der er overlap mellem dine bookinger.

Hvilke ting skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil flytte mit barn til en anden plads?

Hvis du ønsker at flytte dit barn til en anden plads, skal du være opmærksom på, at din eksisterende plads automatisk frigives til booking, og den kan dermed bookes af en anden forælder. Bookes pladsen af en anden forælder kan du altså ikke fortryde din ombooking og ønske at beholde den eksisterende plads.  

Hvordan håndterer bookingsystemet muligheden for søskendefordel?

Der er ingen mulighed for at booke en plads i en institution, hvor der er fyldt op, heller ikke selv om der er søskende i institutionen. Søskende har alene den fordel, at søskendebørn får fortrinsret på ønskelisten, hvis der opstår en plads. Det kræver at pladsen matcher barnets indmeldelsesdato, og søskendebørnene kan være indmeldt i institutionen sammen i mindst 1 måned.

Mit barn står på venteliste til en specifik plads, bevarer jeg min nuværende anciennitet i det nye system?

Ja, du bevarer din nuværende anciennitet.

Vi lukker ned for det nuværende pladsanvisningssystem mandag den 31. december og tømmer herefter alle ventelister. Det vil vi gøre ved at anvise pladser længere ud i fremtiden, end vi gør i dag.

Står dit barn på venteliste, vil du derfor høre fra pladsanvisningen efter 31. december. Du får brev direkte i din e-Boks. Står dit barn på ventelisten med ønske om omplacering, vil du modtage pladstilbud, hvis der er en plads ledig, ellers overføres ønsket til det nye system.

Hvad er indmeldelsesdato?

Indmeldelsesdato er den dato, du ønsker, dit barn skal starte i en institution.

Hvad er anciennitetsdato?

Anciennitetsdato er den dato, du har skrevet dit barn op til en plads i det nuværende system. Fremadrettet vil det være den dato, du skriver dit barn på ønskelisten i bookingsystemet.

Hvad er ønskeliste?

Ønskeliste er det samme som en ventelisten til den enkelte institution. I bookingsystemet vil du få besked i din e-Boks, når der er en plads ledig, der matcher dit ønske.

Hvordan udmelder jeg mit barn eller annullerer min booking?

Udmeldelse skal foretages via digital pladsanvisning. Ønsker du at annullere en booket plads kan du gøre dette via Booking. Udmeldelsesfristen og fristen for at annullere er en måned fra den 1. + løbende måned. 

Hvordan booker man til tvillinger?

Tvillinger skal bookes én ad gangen. Kontakt pladsanvisningen hvis dette volder problemer.