Pladsanvisning /booking

På Digital Pladsanvisning kan du

  • skrive dit barn op til dagpleje, førskole og SFO
  • søge økonomisk friplads og se opkrævninger
  • udmelde og ændre takst
  • se dine oplysninger og børns indmeldelsesforhold

Det er muligt at skrive op uden at være logget ind med NemID. For at se dine forhold, skal du være logget ind med NemID.

Klik her for at komme til den digitale pladsanvisning 

Fra 1.1.2019 ændres rækkefølgen for tildeling af plads i dagtilbud. Nye regler i Dagtilbudsloven medfører, at børn tildeles plads efter anciennitet.

Vejen Kommune har indført nyt system, som håndterer plads efter anciennitet.

Bookingsystemet giver dig fri mulighed for selv at booke en plads på tværs af kommunen. Er den ønskede plads ikke ledig, har du mulighed for at ønske. Bliver der ledig plads, der matcher dit ønske, tilbydes du pladsen.

Klik her for at komme til Book Plads 

Du kan få yderligere oplysninger hos Pladsanvisningen, tlf. 79 96 63 31/79 96 63 37, eller via e-mail til  dagtilbudogskole@vejen.dk

Vi har nedenfor samlet svarene på en række af de oftest stillede spørgsmål til overgangsfasen og det nye bookingsystem generelt:

Hvorfor er et nyt system taget i brug?

Vi ønsker at give forældre større medbestemmelse i valg af dagtilbud til deres børn. Med det nye system kan forældre nemt skabe sig et overblik over, hvor og hvornår de kan få en plads til deres barn, og de kan selv booke den plads, de helst vil have – uden at skulle kontakte pladsanvisningen først.

Hvordan fungerer systemet?

Du kan booke plads til dit barn, så snart barnet har fået et cpr-nummer. Du logger på systemet med dit NemID. Herefter vælger du blandt alle ledige pladser og booker en plads. Du ved med det samme, om du har en plads.

Systemet viser ledige pladser på den behovsdato, du har angivet. Ændrer du behovsdatoen, vil udbuddet af pladser typisk også ændre sig.

Systemet viser samtidig de institutioner, der ikke har ledig plads i den ønskede periode. Er der ikke ledig plads i den institution, du ønsker, kan du skrive dit barn på ønskeliste. Du kan have op til 4 ønsker per barn. Vær opmærksom på, at din anciennitet på ønskeliste regnes fra den dag, du har oprettet dit ønske.

Du kan til hver tid omprioritere dine ønsker og booke på ny.

Du kan logge på det nye system fra computer, tablet og smartphone.

Hvem vil kunne booke institutionsplads?

Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet, vil kunne booke og ønske plads.

Er der faste datoer for, hvornår et barn kan begynde i børnehave, integreret institution og børnecenter?

Dit barn kan starte i børnehave eller børnecenter til den 1. i måneden. Dit barn kan tidligst starte til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 2 år og 9 måneder. (Eks. født 20.04.2018 = start tidligst 01.02.2021)

Dit barn kan tidligst starte i integreret institution den 1. i måneden efter, det er blevet 26 uger. Ønskes plads før barnet er 26 uger, så kontakt pladsanvisningen. Børn i integreret institution, der starter som vuggestuebarn, kan blive i institutionen indtil skolestart, der skal ikke søges om optagelse i børnehavedelen.

Hvor mange pladser kan jeg booke?

Der er som udgangspunkt ikke begrænsning på antallet af bookinger. Dit barn kan dog kun have én plads ad gangen – du kan altså ikke optage to pladser samtidig. Systemet vil gøre dig opmærksom på, hvis der er overlap mellem dine bookinger.

Hvilke ting skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil flytte mit barn til en anden plads?

Hvis du ønsker at flytte dit barn til en anden plads, skal du være opmærksom på, at din eksisterende plads automatisk frigives til booking, og den kan dermed bookes af en anden forælder. Bookes pladsen af en anden forælder kan du altså ikke fortryde din ombooking og ønske at beholde den eksisterende plads.  

Hvordan håndterer bookingsystemet muligheden for søskendefordel?

Der er ingen mulighed for at booke en plads i en institution, hvor der er fyldt op, heller ikke selv om der er søskende i institutionen. Søskende har alene den fordel, at søskendebørn får fortrinsret på ønskelisten, hvis der opstår en plads. Det kræver at pladsen matcher barnets indmeldelsesdato, og søskendebørnene kan være indmeldt i institutionen sammen i mindst 1 måned.

Mit barn står på venteliste til en specifik plads, bevarer jeg min nuværende anciennitet i det nye system?

Ja, du bevarer din nuværende anciennitet.

Vi lukker ned for det nuværende pladsanvisningssystem mandag den 31. december og tømmer herefter alle ventelister. Det vil vi gøre ved at anvise pladser længere ud i fremtiden, end vi gør i dag.

Står dit barn på venteliste, vil du derfor høre fra pladsanvisningen efter 31. december. Du får brev direkte i din e-Boks. Står dit barn på ventelisten med ønske om omplacering, vil du modtage pladstilbud, hvis der er en plads ledig, ellers overføres ønsket til det nye system.

Hvad er indmeldelsesdato?

Indmeldelsesdato er den dato, du ønsker, dit barn skal starte i en institution.

Hvad er anciennitetsdato?

Anciennitetsdato er den dato, du har skrevet dit barn op til en plads i det nuværende system. Fremadrettet vil det være den dato, du skriver dit barn på ønskelisten i bookingsystemet.

Hvad er ønskeliste?

Ønskeliste er det samme som en venteliste til den enkelte institution. I bookingsystemet vil du få besked i din e-mail, når der er en plads ledig, der matcher dit ønske.

Hvordan udmelder jeg mit barn eller annullerer min booking?

Udmeldelse skal foretages via digital pladsanvisning. Ønsker du at annullere en booket plads kan du gøre dette via Booking. Udmeldelsesfristen og fristen for at annullere er en måned fra den 1. + løbende måned. 

Hvordan booker man til tvillinger?

Tvillinger skal bookes én ad gangen. Kontakt pladsanvisningen hvis dette volder problemer.