Lukkedage

Alle dagtilbud i Vejen Kommune er lukket fredag efter Kristi Himmelfartdag samt den 24. december samt 31. december.

I ferieperioder ud over disse datoer kan der tilbydes fællespasning mellem kommunens dagtilbud.

For nærmere information om Fællespasning, kontakt dit dagtilbud.