Udmeldelse

Udmeldelse er med 1 måneds varsel til den 1.
Udmeldelsen skal være registreret hos Vejen Kommune den sidste dag i måneden. Dette gælder også ved fraflytning.