Tilskud til plads i private institutioner

Der er mulighed for at benytte plads i godkendte private institutioner. Vejen Kommune yder tilskud direkte til privatinstitutionen. Privatinstitutionen visiterer til pladsen og opkræver forældrebetalingen. Der ydes søskenderabat og økonomisk fripladstilskud. Friplads søges via den digitale pladsanvisning.