Søskendetilskud

Søskendetilskud ydes med 50% af egenbetalingen inkl. madordning til det billigste barn for Vejen Kommune.