Ret til at beholde plads ved fraflytning

Ved flytning til anden kommune har man ret til at beholde sin institutionsplads. Kontakt Vejen Kommune, da forældrebetalingen skal stoppes og opkræves af den kommune, man flytter til. Den nye bopælskommune skal beregne og opkræve forældrebetalingen efter deres tilskudssatser.