Friplads

Økonomisk friplads er et tilskud til forældrebetalingen, som kan søges via den digitale pladsanvisning. Søg om friplads 

Ansøgning kan gælde fra efterfølgende måned ansøgningen modtages. Ved nyoptagelse bevilges fra optagelsesdato indtil første opkrævning er modtaget.

Socialpædagogisk friplads kan søges til børn, der har et særligt behov af sociale/pædagogiske grunde og hvor betalingen er vanskeliggjort. Behandlingsmæssig friplads kræver barnet er i institution af behandlingsmæssige årsager. Henvendelse til Pladsanvisningen for nærmere information enten telefonisk eller via e-mail til pladsanvisningen@vejen.dk

Hent Ansøgningsskema om socialpædagogisk friplads

Hent skema til økonomisk beregning

For at søge økonomisk friplads, skal den aktuelle husstandsindkomst være inden for specifikke grænser. Se grænser for indtægt og tilskud til økonomisk friplads.

Kontakt Pladsanvisningen for flere oplysninger om økonomisk friplads.