Forældrebetaling

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud.


Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr på kr. 250. Hvis kravet ikke betales, sendes det til Skat til modregning i børnefamilieydelsen. Forældrebetaling for dagpleje, børnecentre og børnehave opkræves sammen, og førskole og SFO sammen. Det betyder to opkrævninger, da de skal opkræves særskilt.
Vær opmærksom på opkrævningen ved institutionsskifte, da det kan betyde ny tilmelding til PBS.

Har du spørgsmål om beregning og betaling skal du kontakte Dagtilbud- og Skoleafdelingen, tlf. 79 96 50 00 eller på e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk. Dette gælder også hvis du ikke har modtaget girokort eller forældrebetalingen ikke bliver trukket via PBS.

Spørgsmål om rykker og for sen betaling - kontakt betalingskontoret tlf. 79 96 67 95 eller via Digital Post til Opkrævning.