Børnehaver og aldersintegrerede institutioner

Tilbuddet er en fuldtidsplads med en åbningstid på 52,75 timer ugentligt. Det tilstræbes, at børn overgår fra dagpleje til børnehave, når de fylder 2 år og 9 måneder. Aldersintegrerede institutioner er for børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.