Glejbjerg Børne- og Skolecenter

Glejbjerg Børne- og Skolecenter
Børnehave/SFO:
Bøgelund 6
6752 Glejbjerg

 
Mail: glejbjergboerne-skol@vejen.dk

 
Leder: Kristian Kamp
Tlf.: 79 96 59 71 / 30 58 61 04 
Mail: krk@vejen.dk