Andre tilladelser

Afhængig af hvor dit nye byggeri skal opføres, kan der være andre tilladelser, der skal indhentes før kommunen kan meddele byggetilladelse. Sådanne tilladelser kan være:

  • Landzonetilladelse
  • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
  • Tilladelse efter Husdyrbrugloven
  • Spildevandstilladelse
  • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer
  • Dispensation fra vejloven