Trin 4: Inden du må tage byggeriet i brug

Når du er færdig med byggeriet, skal du dokumentere at du overholder reglerne. Herefter skal du have tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Du skal færdigmelde byggeriet

Når du er færdig med dit byggeri, skal du meddele det til kommunen. Færdigmeldingen foregår i portalen Byg og Miljø og skal indeholde dokumentation for, at det færdige byggeri overholder alle de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af. De tekniske kapitler, som din byggesag er omfattet af, fremgår af byggetilladelsen. Du skal uploade dokumentationen for hvert kapitel i Byg og Miljø.

Hvis du ikke mener, at du er omfattet af et kapitel, skal du uploade din begrundelse for dette sammen med din øvrige dokumentation og færdigmelding.

Modtager vi ikke dokumentationen sammen med din færdigmelding, bliver din færdigmelding afvist.

Det er en god idé at få en rådgiver

Der stilles store krav til dokumentation ved færdigmelding, og dokumentationskrav til dit byggeri kan være komplekst. Derfor foreslår vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver, fx udførende rådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

Du skal have en tilladelse, inden du må begynde at bruge dit byggeri

Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har modtaget en ibrugtagningstilladelse. Hvis færdigmeldingen og den indsendte dokumentation er korrekt og fyldestgørende, vil du efter en behandlingsperiode modtage en ibrugtagningstilladelse.