Brandklasse og konstruktionsklasse i din byggeansøgning

På denne side kan du læse mere om, hvad en brandklasse og en konstruktionsklasse er, samt hvilke krav, det stiller til din byggeansøgning.

Hvis dit byggeri har et areal over 50 m², skal du ved ansøgningstidspunktet oplyse, hvilken brand- og konstruktionsklasse byggeriet er indplaceret i.

Nogle byggerier er således undtaget for indplacering i en brand- og konstruktionsklasse. For brandklasser gælder det byggeri med et samlet areal på under 50m², og for konstruktionsklasse gælder det byggeri, hvor den enkelte bygning har et areal på under 50m². Det kan fx være garager, carporte og overdækkede terrasser.

Hvad er en brandklasse?

Brandklasser siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med et byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse. Der findes 4 brandklasser, men frem til 2020 skal du blot forholde dig til, om dit byggeri skal indplaceres i brandklasse 1 eller 2-4.

Brandklasse 1 (BK1)

Brandklasse 1 omfatter simpelt og traditionelt byggeri under 600 m², hvor personerne i bygningerne er bekendte med flugtveje og på let vis kan bringe sig selv i sikkerhed ved brand.

Eksempler på byggeri i brandklasse 1:

 • Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse i op til 2 etager og højst én etage under terræn.
 • Garager, carporte, overdækkede terrasser og lignende bygninger mm. med et samlet areal på over 50 m², som ikke påvirker brandsikkerheden for øvrige bygninger på grunden
 • Industri- og lagerbygninger, avl- og driftsbygninger i højest 1 etage over terræn og 1 etage under terræn med en brandbelastning på højest 1600 MJ/m²

Brandklasse 2-4 (BK2-4)

Hvis dit byggeri ikke skal placeres i brandklasse 1, skal det placeres i brandklasse 2-4.

Eksempler på byggeri i brandklasse 2-4:

 • Ombygning i etageejendomme
 • Butikker og restauranter i stuen/kælderen i en etageejendom
 • Vuggestuer og børnehaver
 • Hoteller og hospitaler i flere etager

Læs mere om brandklasser i bygningsreglementet

 

Hvad er konstruktionsklasse?

Byggeriets konstruktionsklasse afhænger af tre ting – hvor komplekst konstruktionen er, hvor almindelig den er, samt hvilke konsekvenser svigt i konstruktionen ville medføre. Der findes 4 konstruktionsklasser, men frem til 2020 skal du blot forholde dig til, om dit byggeri skal indplaceres i konstruktionsklasse 1 eller konstruktionsklasse 2-4.

Konstruktionsklasse 1 (KK1)

Konstruktionsklasse 1 omfatter byggeri, hvor konsekvenserne ved eventuelle svigt i konstruktionen kategoriseres som lav eller middel.

Konstruktionerne indgår blandt andet i:

 • Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel i højest 2 etager og højst én etage under terræn, samt tilbygninger hertil over 50 m²
 • Industri-og lagerbygninger, samt avls- og driftsbygninger i 1 etage med en spændvidde på højest 40 m.
 • Garager, carporte, overdækkede terrasser og lignende bygninger mm. med et areal på over 50 m² i højest 1 etage

Konstruktionsklasse 2-4 (KK2-4)

Hvis dit byggeri ikke skal placeres i konstruktionsklasse 1, skal det placeres i konstruktionsklasse 2-4.

Eksempler på konstruktionsklasse 2-4:

 • Opsætning af altaner
 • Opførelse af byggeri i over to etager
 • Ombygning af eksisterende etageejendom
 • Hul i/fjernelse af bærende væg i byggeri i over 2 etager

Læs mere om konstruktionsklasser i bygningsreglementet