Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og hvad du skal undersøge, inden du søger.

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Inden du søger, kan du orientere dig om dit byggeri kræver byggetilladelse.

Lokalplaner, fredninger o.lign.

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget lokalplaner for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Endelig kan fredninger, servitutter og tinglysninger være afgørende for, om du kan få byggetilladelse.

Læs mere om lokalplaner her.

Det er en god idé at få en rådgiver

Der stilles store krav til de ansøgninger, kommunen modtager. Derfor foreslår vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver, for eksempel en arkitektvirksomhed, en byggeherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.