Før du søger: De fire trin i en byggeansøgning

Før du starter et nyt byggeri op, skal du søge kommunen om tilladelse.

Læs om de 4 trin i en byggeansøgning før du søger byggetilladelse.

Du skal være forberedt på, at det er en kompliceret proces, hvorfor det ofte er en rigtig god ide at få hjælp af en rådgiver, så du er sikker på, at du får indsendt korrekt dokumentation.

Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og hvad du skal undersøge, inden du søger.

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Inden du søger, kan du orientere dig om dit byggeri kræver byggetilladelse.

Lokalplaner, fredninger o.lign.

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget lokalplaner for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Endelig kan fredninger, servitutter og tinglysninger være afgørende for, om du kan få byggetilladelse.

Læs mere om lokalplaner her.

Det er en god idé at få en rådgiver

Der stilles store krav til de ansøgninger, kommunen modtager. Derfor foreslår vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver, for eksempel en arkitektvirksomhed, en byggeherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

Trin 2: Når du laver din byggeansøgning

Få styr på ansøgningsprocessen, og hvilke krav du skal overholde, når du søger om byggetilladelse i Vejen Kommune.

Selve ansøgningen foregår i ansøgningsportalen Byg og Miljø

Når du skal søge byggetilladelse, foregår det gennem den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø. Det er en kompliceret proces, og det kan være en god idé at søge hjælp hos en professionel rådgiver, for eksempel en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

Undgå at vi afviser din byggeansøgning

Du skal vedlægge den rette dokumentation, som for eksempel en fuldmagt

Når du skal bygge, er det ofte nødvendigt at anskaffe en fuldmagt fra ejendommens ejer. På den måde kan vi se, at du har fået lov til at bygge af eksempelvis din ejerforening eller andelsforening. I ansøgningsportalen Byg og Miljø bliver du præsenteret for fuldmagten.

Du skal anføre den rigtige ansøgningstype for dit byggeri

Når du opretter din ansøgning i Byg og Miljø, skal du vælge, hvilken type byggeri det drejer sig om. Det er vigtigt at vælge den rigtige type, da vi ellers vil afvise din byggeansøgning. Er du i tvivl, kan du altid kontakte vores byggeriafdeling (se kontaktinformation her på siden).

Undgå typiske fejl i din ansøgning

Vi oplever, at der ofte er problemer med bestemte typer af byggesager. Her kan du få information om nogle typiske byggeansøgninger.

Få hjælp til at indsende korrekt materiale

Vi har erfaringer med, at det kan være svært at aflevere det korrekte materiale. Se hvilken dokumentation du typisk skal finde frem.

Når du har fået en tilladelse

Du må ikke starte dit byggeri, før du har anmeldt, at du påbegynder byggeriet. Læs mere herom i trin 3: Inden du må starte byggeriet.

Trin 3: Inden du må starte byggeriet

Når du har modtaget byggetilladelsen, kan du gå i gang med byggeriet. Du skal anmelde til kommunen, at du påbegynder byggeriet.

Påbegyndelse af byggearbejdet

Du skal anmelde, at du påbegynder byggeriet gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø. Når du er igang med dit forløb i Byg og Miljø, bliver du præsenteret for blanketten.

Tilladelse til containere eller stilladser

Hvis du har brug for at opstille containere, stilladser eller lignende på offentlig vej, skal du have tilladelse til det. Du skal have tilladelsen, inden du må opstille noget.
Under arbejdet skal arbejdsskure, containere og materialeoplag placeres i ejendommens baggård, hvis det er muligt.

Når du er igang med at ansøge gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø, bliver du præsenteret for denne tilladelse.

Byggeaffald

I forbindelse med ombygning eller nedrivning bør du være opmærksom på, hvordan du skiller dig af med byggeaffaldet. Det er dit ansvar, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selvom du vælger at ansætte en håndværker. I din ansøgning gennem Byg og Miljø bliver du bedt om at redegøre for, hvad du gør med byggeaffaldet.

Trin 4: Inden du må tage byggeriet i brug

Når du er færdig med byggeriet, skal du dokumentere at du overholder reglerne. Herefter skal du have tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Du skal færdigmelde byggeriet

Når du er færdig med dit byggeri, skal du meddele det til kommunen. Færdigmeldingen foregår i portalen Byg og Miljø og skal indeholde dokumentation for, at det færdige byggeri overholder alle de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af. De tekniske kapitler, som din byggesag er omfattet af, fremgår af byggetilladelsen. Du skal uploade dokumentationen for hvert kapitel i Byg og Miljø.

Hvis du ikke mener, at du er omfattet af et kapitel, skal du uploade din begrundelse for dette sammen med din øvrige dokumentation og færdigmelding.

Modtager vi ikke dokumentationen sammen med din færdigmelding, bliver din færdigmelding afvist.

Det er en god idé at få en rådgiver

Der stilles store krav til dokumentation ved færdigmelding, og dokumentationskrav til dit byggeri kan være komplekst. Derfor foreslår vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver, fx udførende rådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

Du skal have en tilladelse, inden du må begynde at bruge dit byggeri

Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har modtaget en ibrugtagningstilladelse. Hvis færdigmeldingen og den indsendte dokumentation er korrekt og fyldestgørende, vil du efter en behandlingsperiode modtage en ibrugtagningstilladelse.