Garage, carport, udhus eller lignende

Når det samlede areal er over 50 m²

Når det samlede areal af sekundære bygninger er over 50 m², skal du søge byggetilladelse hos kommunen.

Du skal søge om byggetilladelsen på Byg & Miljø.

På Byg & Miljø får du hjælp til, hvilke tegninger der skal indsendes, og hvilke oplysninger der ellers er nødvendige for din byggesag. Her kan du også se, om din grund er omfattet af en lokalplan, eller af bygge- og beskyttelseslinjer, som eventuelt vil kræve en dispensation.

Når det samlede areal er under 50 m²

Når det samlede areal af sekundære bygninger er under 50 m², behøver du ikke søge om byggetilladelse.

Du skal dog stadig huske at indsende oplysninger om dine bygninger til BBR. Dette gør du ved at sende en mail til bbr@vejen.dk.

Hvad skal jeg altid overholde?

Uanset om det samlede areal af sekundære bygninger er over eller under 50 m², skal bygningerne altid overholder gældende bestemmelser i Bygningsreglementet, samt øvrige gældende regler.

Hvis området er omfattet af en lokalplan, eller af private servitutter, skal disse også overholdes.

Nødvendige oplysninger

For at vi kan behandle din ansøgning, er det nødvendigt, at du indsender nedenstående oplysninger og tegninger:

  • Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav.
  • Hvis der er deklarationer eller andre dokumenter tinglyst på din ejendom, skal disse foreligge hvis de har betydning for din byggesag. Oplysninger kan fås på Tinglysningskontoret.
  • Fuldmagt fra ejer hvis projektet indsendes af  en rådgiver.
  • Beskrivelse af dit projekt herunder nye bygningers anvendelse.
  • Hvis projektet ikke overholder samtlige bestemmelser i bygningsreglement, lokalplan, deklaration eller anden lovgivning skal du søge dispensation. Du skal altid begrunde din dispensationsansøgning.
  • Målsat situationsplan hvor de nye bygninger på ejendommen er fremhævet.
  • Nuværende bebyggelsesprocent og den fremtidige bebyggelsesprocent.
  • Målsatte  tegninger over plan, snit og facader.
  • Materialebeskrivelser.

Byg & Miljø

Planportal

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'