Andre tilladelser

Hvilke tilladelser det drejer sig om, afhænger af hvor dit nye byggeri skal opføres.

Sådanne tilladelser kan være:

  • Landzonetilladelse
  • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
  • Tilladelse efter Husdyrbrugloven
  • Spildevandstilladelse
  • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer
  • Dispensation fra vejloven

Søg om byggetilladelse

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'