Etagebyggeri

Etagebyggeri

Etagebyggeri skal overholde Bygningsreglementet. Derudover kan der være vigtige bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplan, som kan have indflydelse på byggeprojektet.

Før byggeriet igangsættes, skal der søges en byggetilladelse. Reglerne er teknisk omfattende og vil normalt kræve bistand fra en professionel rådgiver.

Ansøgning sker via siden Byg & Miljø, hvor der også findes hjælp til hvilke dokumenter og tegninger der skal indsendes, og hvilke oplysninger der ellers er nødvendige for byggesagen.

Hvornår skal jeg søge byggetilladelse?

Du skal søge tilladelse til:

 • Væsentlig ændring af anvendelse
 • Udvidelse af etageareal
 • Installation og udskiftning af anlæg til varme og ventilation

Hvornår skal jeg IKKE søge byggetilladelse?

Hvis det ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner, skal du ikke søge tilladelse til:

 • Indvendige ombygninger og flytning af vægge
 • Ændring og modernisering af køkken
 • Indretning af nyt eller modernisering af bad og wc
 • Opsætning af pejse og brændeovne

Nødvendige oplysninger

For at vi kan behandle din ansøgning, er det nødvendigt, at du indsender nedenstående oplysninger og tegninger:

 • Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav.
 • Hvis der er deklarationer eller andre dokumenter tinglyst på din ejendom, skal disse foreligge hvis de har betydning for din byggesag. Oplysninger kan fås på www.tinglysning.dk.
 • Fuldmagt fra ejer hvis projektet indsendes af  en rådgiver.
 • Projekttegninger der viser projektet: Situationsplan, plantegninger, snittegninger, facadetegninger og detaljer. Tegninger skal være anført relevante mål.
 • Ingeniørprojekt: Statiske beregninger og brandforhold.
 • Materialebeskrivelser.
 • Eventuelt en begrundet dispensationsansøgning.

Der kan være brug for yderligere materiale for at belyse ansøgningen.

Byg & Miljø

Tinglysningen

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'