Erhvervsbyggeri

Erhvervsbyggeri skal overholde Bygningsreglementet. Derudover kan der være vigtige bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplan, som kan have indflydelse på byggeprojektet.

Før byggeriet igangsættes, skal der søges en byggetilladelse. Reglerne er teknisk omfattende og vil normalt kræve bistand fra en professionel rådgiver.

Ansøgning sker via siden Byg & Miljø, hvor der også findes hjælp til hvilke dokumenter og tegninger der skal indsendes, og hvilke oplysninger der ellers er nødvendige for byggesagen.

Nødvendige oplysninger

Før Vejen Kommune kan behandle din ansøgning, har vi brug for følgende oplysninger fra dig:

  • Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav.
  • Hvis der er deklarationer eller andre dokumenter tinglyst på din ejendom, skal disse foreligge hvis de har betydning for din byggesag. Oplysninger kan fås på www.tinglysning.dk.
  • Fuldmagt fra ejer hvis projektet indsendes af en rådgiver.
  • Projekttegninger der viser projektet: Situationsplan, plantegninger, snittegninger, facadetegninger og detaljer. Tegninger skal være anført relevante mål.
  • Ingeniørprojekt: Statiske beregninger og redegørelse for brand.
  • Materialebeskrivelser.
  • Eventuelt en begrundet dispensationsansøgning.

Der kan være brug for yderligere materiale for at belyse ansøgningen.

Ved etablering af erhvervsbyggerier kan der være gældende miljøregler, der skal overholdes. Her kan du se mere om miljø.

Byg & Miljø

Tinglysningen