Enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus

Dit ansvar som bygherre

Nye enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse behandles efter Bygningsreglementet og kræver ibrugtagnings-tilladelse.

Når du ansøger på Byg & Miljø, får du hjælp til hvilke tegninger der skal indsendes, og hvilke oplysninger der er nødvendige for din byggesag.

På Byg & Miljø kan du også se, om din grund er omfattet af en lokalplan, eller af bygge- og beskyttelseslinjer, som eventuelt vil kræve en dispensation.

Før vi kan behandle din ansøgning

For at vi kan behandle din ansøgning, er det nødvendigt, at du indsender nedenstående oplysninger og tegninger:

  • Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav.
  • Hvis der er deklarationer eller andre dokumenter tinglyst på din ejendom, skal disse foreligge hvis de har betydning for din byggesag. Oplysninger kan fås på www.tinglysning.dk.
  • Fuldmagt fra ejer hvis projektet indsendes af  en rådgiver.
  • Beskrivelse af dit projekt herunder nye bygningers anvendelse.
  • Hvis projektet ikke overholder samtlige bestemmelser i bygningsreglement, lokalplan, deklaration eller anden lovgivning skal du søge dispensation. Du skal altid begrunde din dispensationsansøgning.
  • Målsat situationsplan hvor de nye bygninger på ejendommen er fremhævet.
  • Nuværende bebyggelsesprocent og den fremtidige bebyggelsesprocent.
  • Målsatte  tegninger over plan, snit og facader.
  • Materialebeskrivelser.
  • Ved nye helårsboliger, som opføres af en professionel bygherre, skal der fremsendes dokumentation for at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.

Nogle af punkterne er ikke nødvendige ved ansøgning om tilladelse til til- og ombygninger.

Byg & Miljø

Tinglysningen

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'