Avls- og driftsbygning

Driftsbygninger

Bygningsreglementet

Avls- og driftsbygninger skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet og kræver ibrugtagnings-tilladelse.

Kommuneplan

Der kan være vigtige bestemmelser i kommuneplanen, som kan have indflydelse på dit byggeprojekt. Områder i landzone kan være udlagt til fredede områder eller underlagt bygge- og beskyttelseslinjer.

Hvad gælder for min ejendom?

Ved digital ansøgning på Byg & Miljø kan du se, hvad der gælder for din ejendom.

Ved avls- og driftsbygninger menes bygninger som:

 • Stalde
 • Lader
 • Minkhaller
 • Maskinhuse
 • Overdækninger af eksisterende gyllebeholdere
 • Læskure
 • Ombygninger og ændrede anvendelser (eksempelvis ombygning af maskinhus eller lade til stald) 
 • Tilbygninger

Brandkrav

Når du opfører en ny avls- eller driftsbygning, skal du være opmærksom på, at der ofte er skærpede brandkrav. Reglerne er teknisk omfattende og vil normalt kræve bistand fra en professionel rådgiver.

Ved opførsel af avls- og driftsbygninger kan der være gældende miljøregler, der skal overholdes.

Nødvendige oplysninger

For at kunne behandle din ansøgning, har Vejen Kommune brug for følgende oplysninger fra dig:

 • Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav.
 • Hvis der er deklarationer eller andre dokumenter tinglyst på din ejendom, skal disse foreligge hvis de har betydning for din byggesag. Oplysninger kan fås på Tinglysningskontoret.
 • Fuldmagt fra ejer hvis projektet indsendes af  en rådgiver.
 • Projekttegninger der viser projektet: Situationsplan, plantegninger, snittegninger, facadetegninger og detaljer. Tegninger skal være anført relevante mål.
 • Materialebeskrivelser 
 • Redegørelse for brandforhold.
 • Eventuelt en begrundet ansøgning om dispensation.

Bygningsreglementet

Byg & Miljø

Læs mere om miljøregler

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'