Hvem er ansvarlig for byggeriets lovlighed

Det er altid den der ejer bygningen, der er ansvarlig for at byggelovgivningen er overholdt.

Dette gælder også selv om et eventuelt ulovligt byggeri er opført af en tidligere ejer. Er ejendommen udlejet, hæfter lejer ligeledes for en ulovlig brug af ejendommen.

Hvilke regler skal følges?

Uanset hvad du bygger, har du pligt til at sørge for at byggeloven og bestemmelser i gældende bygningsreglement er overholdt, dette gælder uanset om byggeriet kræver byggetilladelse eller ej.

Få rådgivning 

Det er ofte en fordel at involvere professionel rådgivning, i form af en arkitekt, ingeniør eller lignende, i et byggeprojekt.

Rådgiveren kan hjælpe dig som bygherre eller boligejer igennem både projektfasen og selve byggeprojektet, og han påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til byggelovgivningens tekniske bestemmelser.

Bygningsreglementet

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'