Ændret anvendelse

Picsart 1401218324374 1

Du skal være opmærksom på, at du som ejer har ansvaret for, at alle ombygninger bliver udført efter gældende lovgivning, og at eventuel kloak- og vvs-arbejde udføres af en autoriseret mester.

Husk at ændringerne skal registreres i BBR.

Eksempler på væsentlige ændringer af anvendelse, der kræver byggetilladelse kan være:

 • ændring af en garage til beboelse
 • inddragelse af en tagetage til beboelse.
 • ændring af en udestue til beboelse
 • inddragelse af stald eller lade til beboelse
 • etablering af erhvervslokale i eget hjem

Nødvendige oplysninger

Tilladelse til at ændre anvendelse skal søges via Byg & Miljø.

Før Vejen Kommune kan behandle din ansøgning, har vi brug for følgende oplysninger fra dig:

 • Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav.
 • Hvis der er deklarationer eller andre dokumenter tinglyst på din ejendom, skal disse foreligge hvis de har betydning for din byggesag. Oplysninger kan fås på Tinglysningskontoret.
 • Fuldmagt fra ejer hvis projektet indsendes af en rådgiver.
 • Beskrivelse af dit projekt herunder bygningers nye anvendelse.
 • Hvis projektet ikke overholder samtlige bestemmelser i bygningsreglement, lokalplan, deklaration eller anden lovgivning skal du søge dispensation. Du skal altid begrunde din dispensationsansøgning.
 • Målsatte  tegninger over plan, snit og facader.
 • Materialebeskrivelser.

Bygningsreglementet

Byg & Miljø

Tinglysningen

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'