Er min bygning i BBR

Følgende bygningsværker skal registreres: Beboelsesbygninger, udestuer (opvarmede/uopvarmede), carporte og garager, udhuse (skur/værksted, redskabsrum o. lign.), åbne overdækninger - f.eks. ved terrasse, drivhuse, pavilloner, faste legehuse

Sådan kan du tjekke, om bygningerne på din grund er med i BBR:

  1. Se på din BBR-meddelelse. Du får en opdateret BBR-meddelelse, når du har handlet bolig, og når du har indberettet ændringer til os.
  2. www.ois.dk kan du se din egen BBR- meddelelse. Hvis du vil se alle oplysninger om din bolig eller udskrive din BBR-meddelelse, skal du logge på med NemID.
  3. Du kan altid bestille en ny BBR-meddelelse hos Vejen Kommune. Send en mail til bbr@vejen.dk

Din BBR-meddelelse er delt op i 3 hovedafsnit:   

  1. Oplysninger om grunden. Her kan du se, hvilke matrikler der er på din grund.
  2. Oplysninger om tekniske anlæg. Her står, hvilke tekniske anlæg der er på din ejendom. Det kan for eksempel være olietanke, solanlæg, jordvarmeanlæg og gyllebeholdere.
  3. Oplysninger om bygninger. Her står, hvilke bygninger der er registreret på din grund. For hver enkel bygning er der oplysninger om materialer på ydervægge og tag, opvarmningsform og antallet af kvadratmeter.