Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med at oplysninger i BBR er korrekte.

Der mangler oplysninger i BBR eller oplysningerne er ikke korrekte

Det kan skyldes at bygningerne ikke er registreret korrekt ved en fejl, eller det kan skyldes at bygninger er opført, fjernet eller ændret uden kommunen har fået besked.

Disse oplysninger skal du indberette til BBR:

 • Opførelses år
 • Om- og tilbygnings år
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning
Skal jeg selv oplyse ændringer til BBR?

Ja, du skal indberette oplysninger til BBR, hvis du foretager visse ændringer på din ejendom.

Se og ret dine BBR-oplysninger

Se her om dine ændringer kræver en byggetilladelse:

Ofte stillede spørgsmål til byggeri

Kræver dine ændringer en byggetilladelse, skal du søge om byggetilladelsen.

Ansøg om byggetilladelse

Hvorfor skal jeg oplyse ændringer til BBR?

Du er som ejer forpligtet til at indberette de korrekte BBR-oplysninger til kommunen, hver gang du foretager relevante ændringer på din ejendom. BBR-oplysninger anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Kommunen opdaterer BBR-registeret i takt med, at vi modtager oplysninger fra ejeren.

Hvis du er lejer eller andelshaver, skal du kontakte din udlejer eller andelsboligforening, hvis du har ændringer til oplysningerne i BBR.

Ret BBR

Ejere af parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder kan benytte Ret BBR til at foreslå ændringer i BBR for deres ejendomme.

Kommunen behandler løbende ændringsforslagene, og først når de er godkendt, vil de kunne ses på din BBR-Meddelelse.

Det er ikke muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.

Når der ændres i BBR, bliver der automatisk udsendt en ny BBR-Meddelelse til ejer.

Ret BBR er kun til rettelser, der ikke kræver byggetilladelse. Har du udvidet dit boligareal ved eksempelvis inddragelse af udhus/uudnyttet tagetage eller ved tilbygning, skal du altid søge om byggetilladelse. 

Ansøg om byggetilladelse

Vær i øvrigt opmærksom på, at du altid skal overholde det gældende bygningsreglement og eventuelle lokalplaner.

Hvor kan jeg se min BBR meddelelse?

Du kan se dine BBR-oplysninger på www.bbr.dk eller www.ois.dk.

Din BBR-meddelelse er delt op i 3 hovedafsnit:

 • Oplysninger om grunden. Her kan du se, hvilke matrikler der er på din grund.
 • Oplysninger om tekniske anlæg. Her står, hvilke tekniske anlæg der er på din ejendom. Det kan for eksempel være olietanke, solanlæg, jordvarmeanlæg og gyllebeholdere.
 • Oplysninger om bygninger. Her står, hvilke bygninger der er registreret på din grund. For hver enkel bygning er der oplysninger om materialer på ydervægge og tag, opvarmningsform og antallet af kvadratmeter.

Se og ret dine BBR-oplysninger

Vejledning til skitsering og opmåling

Her kan du se hvordan du laver en skitse med mål over din grund og dine bygninger. Der er også anført hvilke oplysninger kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Følgende afleveres sammen med ansøgningsskemaet

Situationsplan

Bygningernes placering på grunden indtegnes og opmåles.  

Tegningen skal dokumentere:

 • Bygningernes længde og bredde
 • Bygningernes indbyrdes afstand
 • Afstand til skel
 • Bygningernes anvendelse 

Følgende bygningsværker skal registreres:

 • Beboelsesbygninger
 • Udestuer (opvarmede/uopvarmede)
 • Carporte og garager
 • Udhuse (Skur, værksted, redskabsrum o.lign.)
 • Åbne overdækninger/f.eks. ved terrasse
 • Drivhuse
 • Pavilloner
 • Faste legehuse 

Plan

Bygningen optegnes og opmåles. 

Tegningen skal dokumentere:

 • Længde og bredde
 • Åbne og lukkede sider
 • Døre og vinduer
 • Orientering i forhold til verdenshjørner

Snit/facade

Bygningens højde opmåles.

Tegningen skal dokumentere:

 • Bygningens højde i kip og ved tagfod   

Yderligere oplysninger 

Følgende beskrives:

 • Byggematerialer på tag og facade
 • Opførelses år
 • Eventuel opvarmningsform

Se vejledningen i printvenlig version

Jeg er i tvivl om hvad jeg skal gøre

Du er velkommen til at kontakte BBR Vejen, hvis du har spørgsmål til BBR.